2 Seater Sofas

Sitting pretty on our 2 seater sofas

Berlin 2 Seat Fabric Sofa £529.00

Bonn 2 Seat Velvet Sofa £669.00

Copenhagen Leather 2 Seat Sofa £509.00

Dublin Leather 2 Seat Sofa £619.00

Florance 2 Seat Woven Fabric Sofa £699.00

Geneva 2 Seat Woven Fabric Sofa £529.00

Hanover 2 Seat Velvet Sofa £595.00

Jersey 2 Seat Leather Recliner Sofa £669.00

Leyton 2 Seat Leather Sofa £445.00

Leyton 2 Seat PU Sofa £409.00

Lisbon 2 Seat Leather Sofa £529.00

Lyon 2 Seat Leather Sofa £615.00