2 Seater Sofas

Sitting pretty on our 2 seater sofas

Artisan 2 Seat Chesterfield Sofa £1,029.00

Artisan Brown Leather 2 Seater Chesterfield Sofa £1,399.00

Berlin 2 Seat Fabric Sofa £529.00

Copenhagen Leather 2 Seat Sofa £469.00

Florance 2 Seat Woven Fabric Sofa £579.00

Jersey 2 Seat Leather Recliner Sofa £599.00

Leyton 2 Seat Leather Sofa £419.00

Leyton 2 Seat PU Sofa £395.00

Lisbon 2 Seat Leather Sofa £499.00

Lyon 2 Seat Leather Sofa £565.00

Manhatten 2 Seat Leather Sofa £619.00

Marseille Recliner 2 Seat Leather Sofa £599.00